ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 564 ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 43 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

3 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

0
ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
0
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
0
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η αξιοπιστία και η συνέπεια της UiA  δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για μια σίγουρη και ασφαλή συνεργασία!

Η αξιοπιστία και η συνέπεια της UiA  δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για μια σίγουρη και ασφαλή συνεργασία!

Μοντέλα Συνεργασίας

Ειδικότερα μέσω αυτού του μοντέλου συνεργασίας:

Ο εξωτερικός  Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, χωρίς να έχει σχέση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, αποκτά τη δυνατότητα να συμβάλλεται άμεσα ή έμμεσα  μέσω της UIA με περισσότερες από 20 ασφαλιστικές εταιρείες, μεγαλώνοντας με αυτή την σχέση την αποδοτικότητα των εργασιών του προσφέροντας στους ασφαλισμένους του μια ευρεία γκάμα προϊόντων για την κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι άλλης μορφής απευθείας συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες είναι:

 • Μεγιστοποίηση των οικονομιών κλίμακας με την κάλυψη της «ομπρέλας» της UIA ώστε να αποκτούν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξυπηρέτηση, στις αποζημιώσεις, στη διαρκή εκπαίδευση και την υλικοτεχνική υποστήριξη.
 • Δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης πωλήσεων σε κλάδους ζωής, υγείας, επενδυτικά, συνταξιοδοτικά προγράμματα, εμπορικούς κινδύνους κ.λ.π.
 • Xρήση Web εφαρμογής, για την έκδοση των συμβολαίων τους σε περισσότερες από 20 ασφαλιστικές εταιρείες σε ένα portal

Εξωτερικοί συνεργάτες

Ο εξωτερικός  Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, χωρίς να έχει σχέση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, αποκτά τη δυνατότητα να συμβάλλεται άμεσα ή έμμεσα  μέσω της UIA με περισσότερες από 20 ασφαλιστικές εταιρείες.

Εσωτερικοί συνεργάτες

Λειτουργία μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού (γραμματειακή υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη & μηχανογράφηση, εκπαίδευση & ενημέρωση, νομικές, λογιστικές & φορολογικές συμβουλές, ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο).

Οι συνεργάτες μας με αυτό το μοντέλο συνεργασίας κερδίζουν:

 • Μηδενικό επιχειρηματικό ρίσκο.

 • Μεγιστοποίηση κέρδους

 • Προσανατολισμός στην μεγιστοποίηση των εργασιών χωρίς να σας κλέβουν χρόνο τα γραφειοκρατικά

 • Λειτουργία μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού ( γραμματειακή υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη & μηχανογράφηση,εκπαίδευση & ενημέρωση , νομικές, λογιστικές & φορολογικές συμβουλές, ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο).

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι θέλουν να απαλλαγούν από το μηνιαίο  κόστος λειτουργίας της δραστηριότητάς τους. Η UIA  παρέχει σε όλους τους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ  συνεργάτες της, μέσα σ ένα επαγγελματικό περιβάλλον, πλήρη μηχανογραφική και γραμματειακή υποστήριξη, προσωπική τηλεφωνική γραμμή, συγκεκριμένη θέση εργασίας, και συνεχή διαχείριση  του χαρτοφυλακίου τους μέσα από Web εφαρμογή που έχει δημιουργήσει.

Υποχρεώσεις συνεργατών

Οι συνεργάτες μας δεν έχουν καμία οικονομική η αποκλειστική  δέσμευση συνεργασίας. Κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής  που επιθυμεί την ένταξή του είναι ευπρόσδεκτος ενώ τα ποσοστά προμηθειών του ορίζονται με έναν προκαθορισμένο κανονισμό αμοιβών και ελάχιστης παραγωγής.

 • Λειτουργούν χωρίς εξαρτήσεις μέσα σε ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον με βασικό γνώμονα την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους.
 • Κερδίζουν σημαντικό χρόνο και χρήμα στις καθημερινές εργασίες τους αξιοποιώντας τις προσβάσεις που τους παρέχει η UIA σε ένα τεχνολογικά προηγμένο ασφαλιστικό portal 20 και πλέον ασφαλιστικών εταιριών.

 • Έχουν στα χέρια τους το προσωπικό τους γραφείο online 24 ώρες, χωρίς να χρειάζονται δική τους μηχανογράφηση.

 • Υποστηρίζονται και εξυπηρετούνται σε κάθε βήμα από μια έμπειρη, εξειδικευμένη ομάδα στελεχών.

Μπορείτε να βασιστείτε σε μας

Union Insurance Agents

Αξιοπιστία

Συνεργάζεται με περισσότερες από 20 Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Η έμπειρη ομάδα της  δίνει λύσεις καλύπτοντας όλε τις ασφαλιστικές ανάγκες των συνεργατών της.

Δίκτυο

Διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά προσφέροντας τους αμεσότητα καθώς και πλήρη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

Χαρτοφυλάκιο

Το ενεργό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ξεπερνάει τα  €10.000.000

Συνεργάτες

Οι ενεργοί συνεργάτες της εταιρείας υπερβαίνουν του 564 πανελλαδικά

Αποκλειστικοί Συνεργάτες

Διαθέτει περισσότερους από 43 αποκλειστικούς  συνεργάτες πανελλαδικά και 3 οργανικά υποκαταστήματα.