Σύγχρονες ασφαλιστικές καλύψεις

Union Insurance Agents

Οι Υπηρεσίες μας

Ασφαλιστικές καλύψεις συνθέτες ή απλές βάσει των δικών σας ασφαλιστικών αναγκών και δυνατοτήτων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ALL RISKS

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΖΩΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (C.A.R.- E.A.R.)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ C.M.R.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Μοντέλα Συνεργασίας