Τηλέφωνα Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχήματος ασφαλιστικών εταιριών

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τηλέφωνα Οδικής Βοήθειας – Φροντίδας Ατυχήματος των ασφαλιστικών εταιριών.

Προτρέπουμε τον κάθε ασφαλισμένο ν’ αποθηκεύσει τα νούμερα οδικής βοήθειας ή και φροντίδας ατυχήματος που τον ενδιαφέρουν στο κινητό του τηλέφωνο για γρηγορότερη πρόσβαση σε περίπτωση ατυχήματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 210-3497024 | ΠΑΡΟΧΟΣ: EUROP- ASSISTANCE

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 210-9988188 | ΠΑΡΟΧΟΣ: EUROP- ASSISTANCE

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 216-4004180 | ΠΑΡΟΧΟΣ: INTERAMERICAN

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 213-0904363 | ΠΑΡΟΧΟΣ: INTERSALONIKA

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: ΣΤΑΘΕΡΟ: 8011-119-000 & ΚΙΝΗΤΟ: 210-6504022 | ΠΑΡΟΧΟΣ: EUROSOS

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 210-9951501 | ΠΑΡΟΧΟΣ: MONDIAL

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 210-9303800 : Επιλογή 1 | ΠΑΡΟΧΟΣ: MONDIAL

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 18122 & 210-8096100 : Επιλογή 1 | ΠΑΡΟΧΟΣ: EUROP- ASSISTANCE

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: ΣΤΑΘΕΡΟ: 800-11-93-800 & ΚΙΝΗΤΟ: 210-3295111 | ΠΑΡΟΧΟΣ: MONDIAL

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 1158 | ΠΑΡΟΧΟΣ: INTERAMERICAN

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 211-1099890 | ΠΑΡΟΧΟΣ: EUROP- ASSISTANCE

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 11199 & 210-3497084 | ΠΑΡΟΧΟΣ: EXTRA ή EUROP-ASSIASTANE Ή INTERAMERICAN

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: EXTRA: 215-5454144 ή ERMIS: 231-0492100 & 11555 | ΠΑΡΟΧΟΣ: EXTRA ή ERMIS

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 216-2025353 | ΠΑΡΟΧΟΣ: INTERSALONIKA

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: EXTRA: 215-5454144 ή ERMIS: 231-0492100 & 11555 | ΠΑΡΟΧΟΣ: EXTRA ή ERMIS

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 10234 & 210-7470001 : Επιλογή 1 | ΠΑΡΟΧΟΣ: MONDIAL

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 210-9988155 | ΠΑΡΟΧΟΣ: MONDIAL

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 210-9099999 & 213-03818189 & 18189 | ΠΑΡΟΧΟΣ: MONDIAL

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 211-9909000 | ΠΑΡΟΧΟΣ: MONDIAL

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 11555 | ΠΑΡΟΧΟΣ: INTERSALONIKA

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 210-9310807 | ΠΑΡΟΧΟΣ: INTERAMERICAN

ΦΡΟΝΤΙΔΑ: 210-9904089 & ΟΔΙΚΗ: 1158 | ΠΑΡΟΧΟΣ: INTERAMERICAN

ΦΡΟΝΤΙΔΑ: 2106504046 & 801-1125500 | ΠΑΡΟΧΟΣ: MAPFRE ASSISTANCE

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 102040 & 215-5007070

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΟΔΙΚΗ: 210-9579000